O nás

Společnost ProPal, vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 30. prosince 1991, kdy se rekrutovala s bývalého konsorcia, které bylo založeno v druhé polovině roku 1990, jako firma obchodní a poskytující služby v oblasti dopravy a zemních prací. Nosným programem byl prodej paliv, zejména pro cukrovar Kojetín, následně i cukrovar Brodek a Hanácké cukrovary. Později prodej uhl a dřeva se rozšířil na prodej písků a štěrků s kontejnerovou dopravou. Ta se postupn rozšiřovala na nákladní a kamionovou dopravu.

Nákladn autodoprava technicky řešena tak, aby mohla přepravovat jak sypké a zemědělské komodyty, včetně paletyzovaného zboží s užitečnou hmotností 27 až- 31 tun na soupravu. Kamiony jsou rovněž sklápěcí s paletyzovatelnou šířkou o objemu 50m3 a užitečnou hmotností 27 tun. Dříve autodoprava byla zaměřena pro vyvážení zeminy z vodního hospodářství cukrovaru Kojetín, v kampaň přepravy cukrové řepy a uhlí. Dnes poskytujeme naše služby v oblasti zemědělství přepravou převážně obilovin řepky či máku a další přepravu od různých průmyslových výrobců včetně paletyzového zboží. Dále provádíme zásobování štěrky výrobní závody, které požadují speciální frakce k zajištění výroby z různch lokalit republiky - zejména severozápadních Čech. Rovněž veškeré uhlí, které prodváme pro občany dopravujeme vlastní dopravou a částečně i některé závody, které v energetice používají tuhá paliva. Zásobování maloodběratelů zajišťují dvě kontajnerová vozidla s užitečnou hmotností 4 a 7 tun včetně hydraulické ruky. Tato oblast dopravy je převážně zajišťována vlastní spedicí a firmami, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Oblast mechanizace, která je schopna zajistit od zemních prací, tj. výkopů základů od rodinných domů po velké stavby, realizace kanalizačních sběračů, demolice schátralých objektů, rovněž asanace betonových podlah a základů pomocí hydraulického kladiva, terénní úpravy, dále zhotovení spodní stavby pro komunikace včetně povrchů buď s recyklačního brusiva nebo živičných.


Ukončené projekty

Aktuality

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější, PROPAL, spol. s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017057

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější, PROPAL, spol. s.r.o. „ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně mobilní technologie v podobě samojízdného nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.